Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

Jesteś tu: Start / Artykuły / Zapowiedzi /
A+ R A-

Lubelski Uniwersytet Krytyczny vol. 2

  • Data wydarzenia: 13 września 2014 r.
  • Godziny:
  • Miejsce:
  • Organizator:

(organizator: Federacja Anarchistyczna Lublin, w ramach programu urodzin ACS Cicha4)

 

13 września 2014, godz. 19:50,
„Sala balowa” (I piętro),
ACS Cicha4, ul. Cicha 4, Lublin

 


temat spotkania:
BAKUNIN I INSUREKCJONIZM
(wykład + dyskusja)

 

O Bakuninie mówi się, że lepiej radził sobie z karabinem niż piórem. Mimo tego pozostawił po sobie znaczący ślad w europejskiej myśli politycznej. Jego krytyka władzy do tej pory zdaje się nie tracić na aktualności, a przewidywania dotyczące tworzenia partii robotniczej, a w dalszej kolejności - nowej oligarchii - okazały się trafne. Problem rewolucji, która nie przerodzi się w nową władzę pozostał nierozwiązany do dziś. Kwestię tę podejmują między innymi insurekcjoniści.


Anarchizm insurekcyjny jako osobny nurt został wyodrębniony stosunkowo niedawno. Wciąż niewiele jest polskich źródeł dostarczających informacji na jego temat, w związku z czym jego założenia są słabo znane i często źle interpretowane. Niewiele lepiej jest z anglojęzycznymi źródłami informacji. Można odnieść wrażenie, że insurekcjonizm to zbiór teorii i praktyk arbitralnie uznanych za insurekcjonistyczne.
Celem referatu jest podjęcie próby scharakteryzowania tego nurtu i porównania go z myślą Michaiła Bakunina. W centrum rozważań teoretycznych związanych z insurekcjonizmem znajduje się, podobnie jak u rosyjskiego anarchisty, kategoria negacji.
Na przykładzie tekstów włoskiego teoretyka insurekcjonizmu, Alfredo Bonanno, materiałów programowych niektórych grup insurekcjonistycznych i wybranych pism rosyjskiego filozofa postaram się ukazać podobieństwa zachodzące między tym nurtem anarchizmu a filozofią Bakunina.

 


(niniejszy wykład został przedstawiony w ramach II Konferencji Naukowej „Z dziejów anarchizmu. W 200-lecie urodzin Michaiła Bakunina” organizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w maju br.)

 

Przy okazji spotkania (i w czasie innych wydarzeń dziejących się tego dnia na Cichej) wystawiona będzie biblioteczka wolnościowa i distro FA Lublin, gdzie można będzie nabyć książki, broszury, czasopisma oraz inne materiały o tematyce wolnościowej (historia, filozofia, socjologia, ekonomia, ekologia itd.), jak również wesprzeć pismo anarchistyczne „Inny Świat”.

 

Więcej info na temat urodzin Cichej tu: https://www.facebook.com/events/816883445023827/ .

 

 


Zapraszamy!

F.A. Lublin

F.A. Lublin

Aktualnie działająca sekcja Federacji Anarchistycznej w Lublinie powstała w roku 2011. Wcześniejsza działalność lubelskich anarchistów po przemianie ustrojowej koncentrowała się najpierw wokół grupy LAGA (Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistów) wchodzącej w skład Międzymiastówki, później Federacji Anarchistycznej na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Następnie, od roku 2001 przez kilka lat aktywna była pierwsza sekcja FA Lublin, angażująca się głównie w działalność antykapitalistyczną, feministyczną, obronę praw lokatorskich i pracowniczych czy pomoc imigrantom (wspólnie z Komitetem Wolny Kaukaz), prowadząc jednocześnie własną działalność wydawniczą.

Jako anarchiści i anarchistki, dążymy do zmiany otaczającej rzeczywistości w kierunku wolności wszystkich i każdej istoty z osobna, równości i sprawiedliwości ogólnospołecznej oraz samorządności i solidarności międzyludzkiej opartej o pomoc wzajemną i inicjatywę oddolną. Angażujemy się w różnorodne formy aktywności wymierzonej we wszelkie formy władzy, zwierzchności, wyzysku i dyskryminacji. Uczestniczymy w szeroko rozumianej działalności antyrządowej, bojkotowaniu oficjalnej polityki czy akcjach antywyborczych. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami wszelkich działań i zachowań wypaczających możliwość zgodnego współistnienia, relatywizujących prawdę czy przeczących ludzkiemu zdrowemu rozsądkowi, dlatego angażujemy się w walkę z różnymi formami i obliczami faszyzmu. Naszym celem jest ponadto promowanie życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Sprzeciwiamy się niszczeniu i zatruwaniu planety przez niepotrzebną i szkodliwą politykę pozyskiwania i wykorzystywania energii czy środków rzekomo mających służyć rozwojowi społecznemu. Jako ludzie nie koncentrujący się wyłącznie na krytyce i burzeniu dotychczasowego porządku, w ramach tworzonego przez nas Lubelskiego Uniwersytetu Krytycznego, wychodzimy do opinii publicznej z propozycjami alternatyw mających zastąpić trwający system. Przewidziane są cykle spotkań i wykładów przedstawiających historię, filozofię i perspektywy rozwoju anarchizmu, jak również warsztaty mające za zadanie zapoznawać obecne społeczeństwo począwszy od jego najmłodszych członków z ideą i istotą budżetu partycypacyjnego i demokracji uczestniczącej jako podstaw istnienia przyszłego wolnego społeczeństwa.

Strona www: https://pl-pl.facebook.com/pages/Federacja-Anarchistyczna-Lublin/155961147829704 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.