Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-
W niedziele w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Lewicowej Alternatywy. Dotyczyło ono klas i konfliktu klasowego w Polsce i kończyło cykl debat "Oblicza pracy".

Jakub Grzegorczyk z Lewicowej Alternatywy przedstawił teorię klas zarówno w ujęciu marksowskim jak i jego rozwinięciu przez Lenina.

Podział na klasy jest według nich warunkowany przez stosunek do środków produkcji. Miedzy klasą posiadającą, a pracującą występuje konflikt o charakterze antagonistycznym, czyli że jego likwidacja wymagałaby zniesienia którejś z klas. Poza tym klasy dzielą się również w swoich ramach i również wewnątrz nich mogą występować konflikty między innymi między międzynarodowym i narodowym kapitalizmem czy pracownikami zatrudnionymi na różnych warunkach.