Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-

Poznań:Przetarg unieważniony! Walka z kontenerami trwa

Dziś miał zostać rozstrzygnięty przetarg, odnośnie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu wraz z uzbrojeniem pod posadzenie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy ulicy Średzkiej 20. Okazało się, iż zainteresowanie przetargiem było niewielkie. Złożona została tylko jedna oferta. Dodatkowo, przekroczyła o 100 tysięcy złotych kwotę, jaką Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych chciał przeznaczyć na tę inwestycję. Przetarg trzeba więc będzie powtórzyć.

 

Po ogłoszeniu przetargu, Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań, po raz kolejny jasno wyraziła swój sprzeciw wobec projektu budowy getta z kontenerów.

 

Głosy krytyczne wobec tego pomysłu słychać też ze strony organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, czy środowisk akademickich. Strona społeczna przedstawiła szereg ekspertyz socjologicznych i prawnych, które krytykują postawienie kontenerów mieszkalnych Niestety wszystkie te krytyczne głosy, są niesłyszalne zarówno w biurze dyrektora ZKZL, jak i w gabinecie Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego.

 

Mamy nadzieję, że małe zainteresowanie samym przetargiem, jest w pewnym stopniu skutkiem naszych działań. W dalszym ciągu wzywamy wszystkich, aby nie przykładali swojej ręki do antyspołecznej polityki miasta. Firmy i instytucje wspierające miasto w tej kwestii zostaną przez nas wszelkimi metodami oprotestowane.

Jednocześnie wypadałoby życzyć sobie, aby sytuacja ta skłoniła do refleksji miejskich decydentów. Nierozstrzygnięcie przetargu daje im szanse na wycofanie się z tego chorego pomysłu. Jeśli takiej refleksji nie będzie, o naszym braku zgody wobec tej polityki, przypomnimy już w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta Poznania 30 sierpnia, w której programie ponownie nie znaleziono miejsca na debatę o kontenerach i masowych eksmisjach.

 

Przypominamy, że w uzasadnieniu ogłoszenia przetargu dyrektor ZKZL stwierdził, iż spowodowane jest to faktem, że Rada Miasta do końca czerwca 2011 roku nie rozpoczęła debaty na temat kontenerów. Stanowisko takie ze zdumieniem przyjął przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta, który stwierdził, że ma pisemne zapewnienie prezydenta miasta, iż na potrzeby debaty zostaną przedstawione odpowiednie opracowania, które nigdy do rąk radnych nie trafiły.


Żądania Federacji Anarchistycznej s. Poznań w tej kwestii są jasne:

- Natychmiastowe odstąpienie od budowy kontenerowych osiedli w Poznaniu i  ogłoszenie decyzji publicznie.

- Żądamy zaprzestania zapowiadanych przez ZKZL eksmisji do hoteli robotniczych, które faktycznie są „eksmisjami na bruk”.

- W związku z prowadzoną antyspołeczną polityką, ignorowaniem głosu opinii publicznej i Rady Miasta żądamy odwołania ze stanowiska dyrektora ZKZL Jarosława Pucka.

 

Niektóre lokalne media informowały dziś o tym, iż „(…) najprawdopodobniej anarchiści pojawili się pod siedzibą ZKZL przy ulicy Matejki w poniedziałek w związku z przetargiem ogłoszonym na posadowienie osiedla kontenerów socjalnych przy ulicy Średzkiej. W drzwiach do budynku umieścili kratę, by urzędnicy nie mogli się dostać do środka.”

Federacja Anarchistyczna – sekcja Poznań, nie posiada monopolu, na działania wymierzone w antyspołeczną politykę ZKZL i Prezydenta Ryszarda Grobelnego. Jednocześnie pragniemy wyrazić solidarność z pomysłodawcami akcji i zachęcić do dalszych działań przeciwko budowie getta kontenerowego!

Film

WTK: ZKZL zakratowane - protest przeciwko kontenerom socjalnym
F.A. Poznań

F.A. Poznań

Aktywność poznańskiej sekcji FA stanowi szeroki wachlarz działań.

Z jednej strony są to różnorakie formy protestu i agitacji. Można by określić ten rodzaj aktywności jako aktywność doraźną. Charakteryzuje się ona "zewnętrznym" przesłaniem naszej grupy. Działalność ta daje nam możliwość wyrażenia swojego zdania, jest formą nacisku na władzę i inne instytucje oraz stanowi dla nas czynnik propagandowy. W tym zakresie działań mieszczą się zarówno akcje spektakularne takie jak demonstracje, happeningi, akcje bezpośrednie jak te mniej: petycje, plakaty, pisma etc.

Z drugiej zaś staramy się budować naszą rzeczywistość poprzez kreowanie świadomości na co dzień. Tworzymy wolnościową społeczność, która podejmuje działania na rzecz oddolnego, niezależnego i samorządnego życia. Działalność ta jest oparta o Rozbrat nadający grupie charakter stabilny. Federacja Anarchistyczna w roku 1997 otworzyła tu Bibliotekę Wolnościową, a w 2000 Klub Anarchistyczny gdzie znajdują się również biuro FA sekcja Poznań
O aktywności tej stabilnej wynikającej głównie z posiadania swojego miejsca można by pisać jeszcze bardzo dużo. Przede wszystkim Rozbrat daje nam możliwość bezpośredniego i łatwego kontaktu miedzy ludźmi. W oparciu o to miejsce możemy spotykać się z ludźmi mającymi podobny stosunek do otaczającego świata, rozmawiać, dyskutować, pomagać.

Strona www: www.rozbrat.org E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.