Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

Jesteś tu: Start / Artykuły / Działania FA / Lubelskie /
A+ R A-

MIESZKANIE PRAWEM – NIE TOWAREM! Lublin przeciwko eksmisjom!

Lokal mieszkalny – rozumiany jako przestrzeń, gdzie człowiek może się schronić, odpocząć, znaleźć miejsce żeby usiąść i ogrzać się, oderwać od zarobkowej i ulicznej gonitwy życia codziennego, zaznać chwili spokoju, dystansując się od często męczącej i przykrej rzeczywistości – jest jedną z pierwszych i podstawowych potrzeb człowieka. Podobnie, jak w przypadku innych elementarnych potrzeb ludzkich, dostęp do kawałka dachu i czterech ścian jest warunkiem życia we względnym zdrowiu, tak fizycznym, jak i mentalnym, stanowiąc tym samym punkt wyjścia dla realizowania jakichkolwiek innych potrzeb oraz prawidłowego i godnego rozwoju jednostek oraz całych grup społecznych. Jednakowoż, w dobie neoliberalnej polityki, jaką uskutecznia zarówno państwo na poziomie centralnym, jak i tzw. samorządy na poziomie lokalnym, pojęcie dachu nad głową, utożsamiane z pojęciem mieszkania, stało się elementem szeroko zakrojonej narracji rynkowej. Innymi słowy, mieszkanie jako takie, jest obecnie częściej postrzegane jak towar, często ekskluzywny, którego cena jest uzależniana od – indukowalnych i nierzadko sztucznie kreowanych zjawisk ekonomicznych – popytu i podaży. Lokale mieszkaniowe budowane przez prywatne firmy mają ceny na tyle wysokie, że najczęściej są zamieszkiwane przez osoby uwiązane na lata kredytami, albo po prostu stoją puste, dając deweloperom możliwość spekulowania i windowania potencjalnych zysków. Jednocześnie ilość mieszkań komunalnych, jakimi dysponują miasta, jest niewystarczająca dla pokrycia społecznego zapotrzebowania lokalowego, stan techniczny wielu z nich czyni je nienadającymi się do użytkowania, a ponadto część jest odsprzedawana prywatnym inwestorom. Władze miast z reguły wolą inwestować w budowę kompleksów wizerunkowych: sportowych, rekreacyjnych, handlowych czy rozrywkowych (nawet pomimo zadłużenia), niż wznosić obiekty z przeznaczeniem na cele społeczne. Tymczasem liczebność populacji ciągle rośnie, zaś zamieszkiwane domy i mieszkania nie są w stanie pomieścić każdej ilości osób. Wobec powyższego, wielu ludzi staje przed wyborem: kredyt na mieszkanie (który przecież nie każdemu będzie udzielony), bezdomność lub zajęcie pustostanu…

 

Z podobną sytuacją mają do czynienia mieszkańcy i mieszkanki większości (jeśli nie wszystkich) miast w tym kraju. Upowszechniająca się gentryfikacja i jednocześnie szerzące się tuż obok bezrobocie i bezdomność, będące domenami kapitalizmu, doprowadzają do narastania ekonomicznej i społecznej dysproporcji pomiędzy bogatymi i biednymi, nierzadko zmuszając tych ostatnich do porywania się na desperackie akty, nie wyłączając łamania prawa poprzez choćby zamieszkiwanie w miejskich czy też prywatnych pustostanach. W ostatnim czasie również w Lublinie zajmowanych jest coraz więcej pustych mieszkań, a tym samym coraz więcej tzw. dzikich lokatorów staje w obliczu zagrożenia eksmisją.

 
Oto mieszkaniowa rzeczywistość miasta Lublina przedstawiona w liczbach (wg oficjalnych danych):
9194 – tyle lokali znajduje się w zasobie mieszkaniowym miasta,
931 – tyle lokali z powyższego zasobu jest zasiedlonych,
16 – tyle lokali z powyższego zasobu jest obecnie remontowanych,
zatem (9194-931-16=)8247 – tyle lokali z zasobu mieszkaniowego miasta pozostaje oficjalnie nie zasiedlonych i nie jest w trakcie remontu (nie nadaje się do użytku, popada w ruinę, czeka na sprywatyzowanie lub dla zasady stoi pusta),

3 – tyle lat wynosi czas oczekiwania na mieszkanie socjalne,
0 – tyle jest w mieście ośrodków dla osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego,
ok. 90 tys. – tyle lokali mieszkaniowych potrzeba, by zaspokoić rzeczywiste potrzeby mieszkaniowe miasta,
ok. 40 – tyle lokali mieszkaniowych rocznie jest zajmowanych „na dziko”,
988 – tyle wyroków eksmisyjnych było zarejestrowanych w Lublinie na koniec 2014 roku…

Ciężko jest określić dokładną czy nawet przybliżoną liczbę powstających na obszarze Lublina w coraz szybszym tempie mieszkań będących w posiadaniu firm prywatnych. Wystarczy rozejrzeć się wkoło nie wychodząc daleko poza osiedle, by ujrzeć dziesiątki nowopowstałych i nowopowstających bloków mieszkalnych, opatrzonych symbolami określonych przedsiębiorstw oraz bannerami i plakatami o treści: „MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ”. Znaczna część tych mieszkań ciągle stoi pusta, pozostając tym samym w rynkowej grze cenowej.

 
Zestawienie powyższych danych i spostrzeżeń nasuwa wniosek, że polityka miasta doprowadziła do zaistnienia tysięcy pustych lokali mieszkaniowych otoczonych rzeszą bezdomnych. Owi bezdomni, często całymi rodzinami skazani na ulicę, tułaczkę, przesypianie nocy czy przeczekiwanie zimy w spartańskich i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia, uwłaczających ludzkiej godności warunkach, nie mają wielkiego wyboru… Wielu z nich pomieszkuje w pustostanach, co w rozumieniu przepisów prawa jest przestępstwem i ściąga na tych ludzi konsekwencje przewidziane w kodeksie karnym, rozpoczęcie postępowania sądowego mającego doprowadzić do wydania wyroku eksmisyjnego, w końcu wyrzucenie na bruk i pozbawienie prawa do przyznania przez miasto lokalu socjalnego. Powyższe procedury często wiążą się z rozdzielaniem rodzin i społeczną degeneracją osób, których dotykają.

 

Wobec tak niehumanitarnego stanu rzeczy nie można pozostawać obojętnym. Dosyć milczenia w obliczu nasilającej się arogancji i pozbawiania ludzi godności. Dosyć spekulowania i grania ludzkim życiem. Dosyć nieludzkiej polityki i prawa, które służy najbogatszym – tym, którzy je tworzą – i chroni tych, którzy je stanowią.

 

 
Jako przedstawiciele i przedstawicielki lubelskiego środowiska wolnościowego, jednocześnie mieszkańcy i mieszkanki Lublina i okolic, często sami borykający się z problemami lokalowymi, pracowniczymi i innymi, jesteśmy świadomi, że tylko solidarne i oddolne działanie ludzi połączonych wspólną sprawą jest w stanie stworzyć realny opór i wykreować rzeczywistą siłę, przeciwdziałającą wszelkim formom upodlenia i dyskryminacji. Nie zamierzamy i nie będziemy bezczynnie patrzeć na nieludzkie procedery mające miejsce w ramach realizowania polityki mieszkaniowej władz miasta…

 

 

 
Ciąg dalszy nastąpi!…

 

 

 

info również tu: http://cia.media.pl/pustostan_czy_bruk

F.A. Lublin

F.A. Lublin

Aktualnie działająca sekcja Federacji Anarchistycznej w Lublinie powstała w roku 2011. Wcześniejsza działalność lubelskich anarchistów po przemianie ustrojowej koncentrowała się najpierw wokół grupy LAGA (Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistów) wchodzącej w skład Międzymiastówki, później Federacji Anarchistycznej na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Następnie, od roku 2001 przez kilka lat aktywna była pierwsza sekcja FA Lublin, angażująca się głównie w działalność antykapitalistyczną, feministyczną, obronę praw lokatorskich i pracowniczych czy pomoc imigrantom (wspólnie z Komitetem Wolny Kaukaz), prowadząc jednocześnie własną działalność wydawniczą.

Jako anarchiści i anarchistki, dążymy do zmiany otaczającej rzeczywistości w kierunku wolności wszystkich i każdej istoty z osobna, równości i sprawiedliwości ogólnospołecznej oraz samorządności i solidarności międzyludzkiej opartej o pomoc wzajemną i inicjatywę oddolną. Angażujemy się w różnorodne formy aktywności wymierzonej we wszelkie formy władzy, zwierzchności, wyzysku i dyskryminacji. Uczestniczymy w szeroko rozumianej działalności antyrządowej, bojkotowaniu oficjalnej polityki czy akcjach antywyborczych. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami wszelkich działań i zachowań wypaczających możliwość zgodnego współistnienia, relatywizujących prawdę czy przeczących ludzkiemu zdrowemu rozsądkowi, dlatego angażujemy się w walkę z różnymi formami i obliczami faszyzmu. Naszym celem jest ponadto promowanie życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Sprzeciwiamy się niszczeniu i zatruwaniu planety przez niepotrzebną i szkodliwą politykę pozyskiwania i wykorzystywania energii czy środków rzekomo mających służyć rozwojowi społecznemu. Jako ludzie nie koncentrujący się wyłącznie na krytyce i burzeniu dotychczasowego porządku, w ramach tworzonego przez nas Lubelskiego Uniwersytetu Krytycznego, wychodzimy do opinii publicznej z propozycjami alternatyw mających zastąpić trwający system. Przewidziane są cykle spotkań i wykładów przedstawiających historię, filozofię i perspektywy rozwoju anarchizmu, jak również warsztaty mające za zadanie zapoznawać obecne społeczeństwo począwszy od jego najmłodszych członków z ideą i istotą budżetu partycypacyjnego i demokracji uczestniczącej jako podstaw istnienia przyszłego wolnego społeczeństwa.

Strona www: https://pl-pl.facebook.com/pages/Federacja-Anarchistyczna-Lublin/155961147829704 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.