Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

A+ R A-

Rzeszów: Miasto dla mieszkańców!

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. w Rzeszowie płatnej strefy parkowania i podwyżki cen biletów na komunikację miejską, lokalna grupa FA postanowiła w formie ulotek wezwać mieszkańców do postawy obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Ulotki umieszczane były za szybami zaparkowanych samochodów i rozdawane na przystankach MPK.

Poniżej treść ulotki:

 

 
SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

 

17 listopada 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa przegłosowała uchwałę nr XVIII/372/2015, na mocy której w mieście została wyznaczona strefa płatnego parkowania wraz z wynikającymi z tego opłatami. Treść uchwały, wraz z późniejszą zmianą z 1 grudnia 2015 r. (nr XIX/401/2015) można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszów (http://bip.erzeszow.pl/rada-miasta-rzeszowa).

W załączniku nr 2, do listopadowej uchwały, został załączony Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie, w którym znajduje się uzasadnienie i można tam m.in. wyczytać: „Wprowadzenie strefy płatnego parkowania należy do kompetencji rady gmin i jest to podstawowy instrument regulacji liczby pojazdów w centrach miast zmierzający do zwiększenia rotacji pojazdów, skrócenia czasu postoju oraz zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych obywateli zmierzający do większego wykorzystania środków transportu zbiorowego”.
Można się też dowiedzieć, że: „… projekt pn. - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania – jest realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego…”.

Jednocześnie drożeje bilet podstawowy w transporcie komunikacji miejskiej.

Wydaje się z treści uchwały, że opłaty za parkowanie najbardziej uderzą w osoby pracujące w centrum i dojeżdżające tam samochodem. Odpowiednio abonament miesięczny,
200 zł – podstrefa I , 120 zł – podstrefa II.

Jeśli władze pójdą dalej takim tokiem wzbogacania kasy miejskiej, to w niedługim czasie należy się spodziewać opłat za korzystanie z parków miejskich, ścieżek rowerowych, toalet w urzędach miasta, a może i ławek, czy piaskownic.

W związku z brakiem zgody na taki sposób zarządzania przestrzenią miasta, wzywamy mieszkańców, nie tylko użytkujących samochody, ale również korzystających z miejskiej komunikacji zbiorowej, do obywatelskiego nieposłuszeństwa i zbiorowego protestu w formie nie płacenia za miejsca parkingowe, jak również za przejazdy komunikacją zbiorową miasta.

 

 

FA Rzeszów

F.A. Rzeszów

F.A. Rzeszów

Anarchizm to wolność zarówno Twoja, jak i moja. Potrzeba stanowienia o sobie bez zewnętrznych przymusów, nakazów, kar. Świadomość, że wokół są różnorodni ludzie, ze swoimi wadami, zaletami, postawami, poglądami, i podobnie jak ja i Ty, mają prawo do ich wyrażania. To również sprzeciw wobec wszystkiego, co tę wolność ogranicza. Dyktaturom, hierarchiom, władzy, przemocy czyniącej zniewolenie i ograniczenie grupy lub jednostki w podejmowaniu suwerennych wyborów. Brak zgody na wykorzystywanie człowieka przez człowieka.
Anarchizm jest próbą zbudowania społeczeństwa opartego na wolności, bez konieczności bycia rządzonym przez uprzywilejowanych. Danie każdemu, według jego uwarunkowań i decyzji, maksymalnej możliwości decydowania o swoich sprawach.
To też poszukiwanie rozwiązań. Refleksja nad stanem aktualnego poczucia wolności i odkrywaniem jej w sobie. Wrażliwość na drugiego człowieka i wiara w jego pozytywny potencjał.
Anarchizm to nie tylko walka o wolność, ale życie w sposób, który respektuje i wzmacnia wolność Twoją i innych ludzi.
Jeśli te treści są Ci bliskie, to może oznaczać, że jesteś anarchistą/tką. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, interesuje Cię podjęcie aktywności w tym zakresie, masz jakiś pomysł, uwagi, wątpliwości - zapraszamy do skontaktowania się z nami. Przychylnie nastawiamy się do każdej rzeczowej polemiki.

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.